Kāzas

Kāzas un kāzu nozīme

Kas ir kāzas? Uz šo jautājumu atbild Latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca.

Kāzas  ir laulību ceremonija un svinības. Latviešu valodā vārdu “kāzas” lieto šādos salikumos.

 • Plašas, jautras kāzas.
 • Svinēt, dzert kāzas. 
 • Kāzu mielasts, viesi. 
 • Kāzu dziesmas. 
 • Kāzu ceļojums — jaunlaulāto ceļojums tūlīt pēc kāzām.
 • Sudraba kāzas — 25 gadu kāzu jubilejas svinības; sudrabkāzas.
 • Zelta kāzas — 50 gadu kāzu jubilejas svinības; zeltkāzas.
 • Dimanta kāzas — 75 gadu kāzu jubilejas svinības; dimantkāzas.

Kāzu teicieni par kāzu tēmu

 • |Dzīvot, ēst| kā pa (tēva) kāzām — sar. ļoti labi, bagātīgi, pārticīgi.
 • Līdz kāzām sadzīs — hum. saka par kādu niecīgu ievainojumu; arī apbēdinājumu.
 • |Cep, vāra| kā uz kāzām — sar. saka, ja kam (piem., godībām) gatavojas ļoti plaši (piem., daudz cep, vāra).